Vanliga frågor

Vad händer när året är slut?
Din andel sträcker sig över ett kalenderår i taget om inget annat framgår vid köpet. När året är slut beslutar Min Andelshäst i samråd med hästens tränare om den ska fortsätta tävla ett år till eller inte. Om hästen ska fortsätta tävla ges befintliga ägare förköpsrätt och rabatterat pris på att förnya andelen så att den löper ett år till.

Hur gör jag för att ge bort en andel?
Att ge bort en andel kan du göra på två sätt.

1) Du köper en andel i ditt namn och får välkomstbrevet hemskickat. Det ger du sedan bort och den som mottagit gåvan mailar oss sedan och berättar att denne fått andelen och ska gå in som ny ägare.

2) Du skriver i meddelanderutan i samband med köpet att andelen är en gåva samt uppger namn, adress och e-postadress till den som ska få gåvan. Gåvomottagaren registreras då direkt som ägare på andelen och mottar även e-postutskick och bekräftelse på köpet omedelbart.

Får jag prispengar?
Ja du får prispengar! Från hästens insprungna pengar räknas 10 % i tränarprovision samt 5-10 % i kusk- och jockeyprovision av. Resterande del betalas ut till delägarna. För att få dina prispengar utbetalda måste du anmäla bankkonto till oss senast den 1 december i slutet av det år du är andelsägare. Har du köpt en andel nu är det alltså 1 december 2024 som är sista dagen. Har vi inte fått in ditt bankkonto senast den 1 december så tillfaller din andel av prispengarna MinAndelshäst.

Vad går andelsavgiften till?

Andelsavgiften på 450 kr fördelar sig enligt följande (ink moms):

Material och utskick: 12 kr
(Upptryckning av material samt utskick av välkomstbrev)
Administration: 30 kr
(Hemsida, betalfunktioner, mailutskick, bankavgift vid betalning av prispengar)
Marknadsföring: 38 kr
(På sociala medier, evenemangskostnader, anlitade fotografer, övrig annonsering
Lön till administrativ personal: 60 kr
(Ansvar för sociala medier, svara på mail, packa utskick, betala ut prispengar, kontakt med tränare m.m)
Tränararvode: 205 kr
(Foder, uppstallning, lön till skötare, hovslagare m.m.)
Övriga kostnader: 105 kr
(Resor, veterinär, anmälningsavgifter, leasingavgift, köp av häst m.m)

Eventuellt överskott från andelsavgiften läggs till MinAndelshästs resultat och går till att göra förbättringar samt investeringar i nya funktioner och nya hästar.

Kan jag ångra mitt köp?
Vi har 14 dagars ångerrätt för köp av andel. Vi betalar tillbaka hela andelskostnaden förutsatt att välkomstbrevet med innehåll returneras oöppnat till Min Galopphäst Sverige AB, Lilla Tvärvägen 32, 271 57 Ystad. Vid öppnat och/eller förstört välkomstbrev dras 24,5 kr av från andelsavgiften.

Jag får inga veckomail!
Vi skickar ut veckomail klockan 21:00 varje söndag. Har du inte fått mailen kan det antingen vara så att din e-postadress blivit felstavad. Det kan också vara så att din inkorg filtrerar bort våra mail som spam eller skickar dem till skräpposten. De flesta mailhanterare har ett spamfilter där man kan lägga in e-postadresser som betrodda avsändare för att slippa problemet att mailen sållas bort.

Har du tidigare fått mail men plötsligt slutat få dem kan det vara så att du kommit åt knappen för att “avprenumerera” som finns i samtliga mail. Du tas då bort från vår sändlista.

Enligt gällande GDPR-lagstiftning är alla skyddade från att ta emot oönskade mail. Vi gör därför inga kontroller över vilka som väljer att inte ta emot våra mail då det skulle strida mot GDPR att lägga till mailadresser igen som inte samtyckt till detta.

Får du problem med veckomailen så kontakta oss så snart som möjligt på info@minandelshast.se så att vi kan reda ut vad som blivit fel!

Kan jag hälsa på min häst?
Vi arrangerar träffar då det ges möjlighet att träffa hästarna i stallet eller på banan vid tävlingar.

Tillkommer några kostnader?
Efter att du köpt din andel kan du vara säker på att inga kostnader tillkommer. Du får däremot med största sannolikhet pengar tillbaka i form av prispengar när året är slut.

Kan vem som helst träna en andelshäst åt er?
Inför varje år beslutar vi hur många andelshästar som ska säljas och av vilka tränare de ska tränas. Vi prioriterar att tränarna ska vara aktiva på sociala medier, vara lätta att kommunicera med och vara intresserade av att bredda sporten. Om man vill bli tränare åt oss kan man alltid maila till info@minandelshast.se så diskuterar vi ett eventuellt samarbete.

Vad får man som delägare?
Som delägare får du ett välkomstbrev via post, nyhetsmail varje söndag, inbjudningar till evenemang samt prispengar utbetalda.

Vi har också samarbeten med följande företag vilka erbjuder rabatter till alla delägare:

Havens hästfoder: 10 % rabatt på hästfodersortimentet
SMP Sweden: 10 % rabatt på ett köp.
SwiftGift: 15 % rabatt på ett köp

Kontaktuppgifter:
Har du andra frågor så kontakta oss gärna på info@minandelshast.se!