Integritetspolicy och köpvillkor

Integritetspolicy

 1. Personuppgiftsansvarig
  Min Galopphäst Sverige AB (559180-5253) är personuppgiftsansvarig. Aktiebolaget Min Galopphäst Sverige AB är ansvarig för personuppgifter som samlas in under varumärkena MinGalopphäst och MinTravhäst.
 2. Personuppgifter
  Min Galopphäst Sverige AB samlar in personuppgifter för att kunna göra utskick per post och e-post samt för att kunna identifiera andelsägaren. Personuppgifterna lämnas inte ut till tredjeperson och kommer inte användas i marknadsföringssyfte eller liknande. Min Galopphäst Sverige AB lämnar inte heller ut kontaktuppgifter till andra andelsägare. Andelsägare har när som helst rätt att rätta och ändra personuppgifter eller begära att dessa raderas. Detta ska ske skriftligt till Min Galopphäst Sverige AB via e-post eller brev. När andelsägaren inte längre är kund hos Min Galopphäst Sverige AB raderas dennes personuppgifter.
 3. Varför behandlar vi personuppgifter?
  Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna tillhanda hålla de tjänster vi erbjuder. Dessa tjänster består av mailutskick, utskick via post, utlottning av priser samt utbetalning av prispengar.
 4. Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  Endast den som av Min Galopphäst Sverige AB utsetts till ansvarig har tillgång till personuppgifterna.
 5. Ändringar i integritetspolicyn
  På hemsidan minandelshast.se finns alltid den senast uppdaterade integritetspolicyn publicerad.
 6. Kontaktuppgifter
  Frågor om integritetspolicyn kan ställas in till info@minandelshast.se.

Köpvillkor

 1. Parter
  Parter i detta köp är Min Galopphäst Sverige AB (559180-5253) samt andelsägare som köper andel hos Min Galopphäst Sverige AB via varumärkena MinGalopphäst eller MinTravhäst. Andelsägare kan vara privatperson eller juridisk person. Om flera personer äger en andel gemensamt är det den som står som köpare till andelen som är part.
 2. Betalningsskyldighet
  Andelsägare är skyldig att betala för köpt andel. Betalning sker via swish eller kort. Kan inte betalning erläggas i samband med köpet är andelsägaren skyldig att betala för andelen inom två veckor. Därefter skickas påminnelser ut och påminnelseavgift samt ränta tas ut på förfallet belopp.
 3. Produktinformation
  Köp av en andel innebär köp av tävlingsrätten i en trav- eller galopphäst. Efter köpet får andelsägaren ett välkomstbrev med posten som innehåller information och ägarbevis. I övrigt tar andelsägaren primärt del av sin produkt via elektroniska utskick och liknande.
 4. Ångerrätt
  Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan. Varan behöver returneras i ett oförändrat skick för att du som kund ska få en fullständig kreditering. 
 5. Reklamation
  Om du fått en felaktig vara ska du så snart som möjligt kontakta oss och beskriva på vilket sätt varan är felaktig. 
 6. Skyldigheter för Min Galopphäst Sverige AB att lämna upplysningar
  Min Galopphäst Sverige AB är skyldig att löpande lämna upplysningar till andelsägarna om andelshästarnas hälso- och träningsstatus, kommande lopp, planerade viloperioder och annat som är av intresse för andelsägarna. Om andelshästen skadar sig allvarligt eller det på annat sätt kan konstateras att hästen är obrukbar som trav- eller galopphäst ska detta meddelas andelsägarna så snart detta kan ske.
 7. Överlåtelse av andel
  Andelsägare har när som helst rätt att överlåta sin andel till annan. Övertagande part ska skriftligen, via e-post eller brev, meddela Min Galopphäst Sverige AB att denne godkänner dessa villkor för delägande av trav- eller galopphäst samt meddela Min Galopphäst Sverige AB dennes personuppgifter.
 8. Beslut rörande hästen
  Min Galopphäst Sverige AB äger rätt att anlita valfri licensierad tränare för träning av andelshästen. Tränaren, i samråd med Min Galopphäst Sverige AB, fattar samtliga större beslut rörande andelshästen inklusive beslut om deltagande i lopp och eventuell kastrering och dylikt. Den tränare som Min Galopphäst Sverige AB anlitar har rätt att på egen hand fatta samtliga beslut rörande hästens skötsel, utfodring och träning, inklusive beslut om behandlingar av veterinär m.m.
 9. Stallnamn och hästägarfärger
  Min Galopphäst Sverige AB äger, gentemot Svensk Travsport och Svensk Galopp, rättigheterna till stallnamn/pseudonym samt eventuella hästägarfärger.
 10. Fördelning av prispengar och hederspriser m.m.
  När andelshästen springer in prispengar utdelas för en travhäst tränarprovision på 10 % + moms samt provision till Min Galopphäst Sverige AB på 5 % + moms. För galopphästarna tas en tränarprovision + 10 % + moms samt en jockeyprovision på 10 % + moms ut. Därefter sker fördelningen av prispengar proportionellt utifrån ägd andel av hästen. Prispengarna betalas ut till av andelsägaren uppgivet bankkonto i januari året efter att prispengarna tjänats in. Hederspriser lottas ut bland andelsägarna. Varje andel motsvarar en lott. Andelsägare med fler än en andel i en häst har således större chans att vinna en sådan utlottning. Eventuell prisrosett och segertäcke tillfaller tränaren. Eventuellt vandringspris förvaras hos tränaren.
 11. Vid avslutad tävlingskarriär
  Min Galopphäst Sverige AB äger i samråd med tränaren rätt att avsluta andelshästens karriär i förväg om detta anses nödvändigt och rätt. I sådant fall ska Min Galopphäst Sverige AB, om möjligt, samt skyndsamt ersätta andelshästen med likvärdig häst.
 12. Om hästen avlider
  Om andelshästen avlider eller skadas så allvarligt att det ur djurskyddssynpunkt krävs att hästen avlivas ska Min Galopphäst Sverige AB, om möjligt, samt skyndsamt ersätta andelshästen med likvärdig häst.
 13. Kontaktuppgifter
  Frågor om detta ställs till info@minandelshast.se. Eventuell retur av vara sker till Min Galopphäst Sverige AB, Lilla Tvärvägen 32, 271 57 Ystad.