Ny hemsida: Minandelshast.se!

Bolaget Min Galopphäst Sverige AB bedriver två verksamheter, MinGalopphäst och MinTravhäst. Tidigare har dessa haft varsin hemsida men från och med idag delar de webbplatsen minandelshast.se.

Skälen bakom detta är flera. Kortsiktigt blir det enklare att ha allting på samma webbplats. Det är framför allt mer överskådligt för delägarna som ofta äger en andel både i en trav- och en galopphäst. På minandelshast.se blir det också lättare att följa allt som händer i verksamheten, hur vi utvecklas och vilka nya lösningar vi jobbar fram för att göra delägandet i en tävlingshäst ännu bättre.

På längre sikt är detta en steg för att höja intresset för att deläga en tävlingshäst. Här behöver både trav- och galoppsporten samarbeta för att nå ut till nya kunder och nya kretsar av potentiella hästägare. Minandelshast.se skapar en portal för andelshästar från båda sporterna, så att de kan dra nytta av varandra!

I dagsläget har vi fem andelshästar, fördelat på tre olika tränare. Framöver är målet att sprida ut detta ännu mer med flera hästar hos olika tränare. Allt för att göra trav- och galoppsporten tillgänglig för så många människor som möjligt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *